Програма

BUILDING INNOVATION FORUM - 2018
27 септември 2018, Sofia Event Center

 

Програма*
    
8:30 - 9:00 Регистрация


9:00– 10:00 Панел 1: ВИСОКИТЕ СГРАДИ - Принципи, модели и иновации:
Извън масовите разговори „За и против“, високите сгради като мащабни структури са изключително предизвикателство за професионалистите, които са ангажирани с тяхното проектиране и строителство. Кои са архитектурните, конструктивните, инженерните и технологичните особености, които трябва да се вземат в предвид при реализацията на така актуалните в глобален план и капиталоемки като инвестиционни проекти високи сгради?

Участници:
Стив Уотс, председател, Council on Tall Buildings and Urban Habitat
Арх. Ангел Захариев, управител, А и А Архитекти
Инж. Борис Първанов, управител, Структо
Инж. Венета Новакова, председател, Асоциация за фасаден инженеринг
Модератор: арх. Мануела Белова, представител на Council on Tall Buildings and Urban Habitat


10:10– 11:10 Панел 2: DATACENTERS - центрове за съхранение и обработка на данни -принципи и модели:
Специфичната функционалност на този сравнително нов клас сгради и съоръжения изисква изключително комплексен подход при проектирането и реализацията на отделните компоненти и инсталации. Наситеността на машини, сървъри и компютри създава сериозно предизвикателство пред сградните системи и по-конкретно системите за охлаждане, системите за сградно управление (bms) и системите за безопасност. От друга страна, динамиката при IT индустрията изисква гъвкавост и възможности за бъдещо развитие и разширение, което трябва да се предвиди в конструктивния проект.
Кои са най-важните моменти при проектирането и реализацията на центрове за данни, постигайки максимална сигурност и ефективност?

Участници:
Арх. Цветан Петров
, управител,Иво Петров Архитекти
Михаел Йорданов, мениджър стратегически клиенти, Виваком
Клаус Тинахер, мениджър направление Data Center за Източна Европа, Siemens
Иван Червенаков, ръководител направление „Електрооборудване“, TEKRA
Кристиан Рихтер, мениджър сегменти на център за данни и Ясен Янакиев, регионален мениджър продажби, HOVAL
Валентина Димитрова, директор Продажби и Проекти, PipeSystem
Модератор:  Георги Вянев, мениджър маркетинг и комуникации, Градът Медиа Груп


11:20 - 14:20 Панел 3: ХОТЕЛИ - Нови проекти и технологии 2018:
Хотелският бизнес в глобален и локален план е в процес на динамично развитие и пазарна трансформация.
Начинът по който съвременните хотели изглеждат и функционират отвътре и отвън, качеството на използваните материали, сградни решения и технологии са ключови фактори в борбата с пазарните предизвикателства и привличането и задържането на желаната потребителска група.
Кои са важните аспекти при проектирането и реализацията на градските и ваканционните проекти, така че да бъдат успешни?

11:20 – 12:20 ЧАСТ 1
Участници:

Радослава Радева, мениджър направление сгради, Schneider Electric
Деница Киркова, CEO и основател на CRYSTAL SPA & WELLNESS, MBA in hospitality and spa management - Австрийски университет
Д-р инж Красимир Делов, главен технолог, Baumit Bulgaria
Арх. Бойчо Бойчев, ВБ студио
Еял Тахор, дизайнер
Арх. Александър Кехайов и арх. Стилиян Стоев, Amfion Ltd
Павел Мариников, директор “Бизнес развитие“, Veolia Bulgariа
Модератор: Николай Тодоров, главен редактор, Градът Медиа Груп
 

12:20 - 13:10 Обяд


13:10 - 14:20  ЧАСТ 2
Участници:
Велин Лечев, мениджър продажби и бизнес развитие за България на партньора на Новател – Calirom
Инж. Явор Арсов , мениджър строителни и инфраструктурни проекти, Оргахим
Десислава Янакиева, продуктов мениджър, ACO Bulgaria
Арх. Радко Тодоров, RT Consult        
Арх. Галин Василев, X-Architect
Арх. Мария Давчева и арх. Орлин Давчев, Мио Дизайн
Модератор: Николай Тодоров, главен редактор, Градът Медиа Груп


14:30 – 15:20 Панел 4: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ - Тенденции при дизайна на търговски сгради и обекти:
Промяната в начина на живот, в начина на пазаруване, в потребителските навици и нагласи, в комбинация с повишеното потребление, създават нужда от тотално нова функционалност, нова визия и начин на взаимодействие между клиента и търговският обект.
Какви (ще) са тенденциите при проектирането, екстериорния и интериорния дизайн на търговски обекти?

Участници:
инж. Димитър Пенев, управител на Сен - Гобен Констракшън Продъктс България, направления Rigips и Isover
Арх. Гергана Милушева, управител, CityScape
Арх. Константин Антонов, Артек Дизайн
арх. Калин Трачев, Stephen George International
Модератор: Иван Лилов, мениджър "База данни и анализи", Градът Медиа Груп
       

15:30 - 16:20 Панел 5: УЧИЛИЩА - Концепции, реализации и добри практики:
Модернизирането на образователната инфраструктура е ключов процес за всяко общество с планове за развитие и икономически растеж.
Кои са особеностите на специфичните образователни сгради и как се постига максимална безопасност, функционалност и ефективност?

Участници:
инж. Цветослав Петков, главен инженер "Геострой" АД 
арх. Николай Трайков, директор Проектиране и Строителство, Фондация „Америка за България“, Американски колеж
Арх. Калин Диков, управител, Елит Студио, проектант на училище St. George
арх. Ани Маркова, Иво Петров архитекти, проектант на училище Britanica
Валентина Димитрова, директор Продажби и Проекти, PipeSystem, изпълнител на училище Britanica
Арх. Виолетка Славова и арх. Мария Стайнова, основателки на Lusio architects,
Център по природни науки и предприемачество, ОУ "Никола Вапцаров", Берковица

Модератор: Михаела Димитрова, маркетинг специалист, Градът Медиа Груп


*Организаторът запазва правото си на промени по програмата.
 

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Партньори:

Медийни партньори:

Research & database платформа: