Кристиан Рихтер мениджър сегменти на център за данни

Кристиан Рихтер

След като завършва образованието си в FH Braunschweig / Wolfenbüttel със специалност инженерство,

Кам Кристиан Рихтер става координатор на проекта за изграждане на телекомуникационни обекти в цяла Германия.

През 2011 г. започва работа в Hoval AG Liechtenstein като сегментен мениджър на центровете за данни.