арх. Владислав Дечев Stephen George International

арх. Владислав Дечев

Владислав е част от първоначалния екип, който формира офиса на SGI в България през 2010 г. През 2015 г. става директор, водещ техническия / дизайнерския екип на “Международната архитектура”, в офиса в София. Понастоящем ръководи група млади архитекти и отговаря за предварителните проучвания и документация, както и за проектирането на мащабни градоустройствени проекти, промишлени съоръжения и складови бази, офиси, жилищни и търговски обекти в България, Европа и Близкия изток.

Той работи в тясно сътрудничество с британските партньори от SGP, като поддържа връзката между двата екипа и развива бизнес отношенията в компанията.