Иван Лилов мениджър "База данни и анализи", Градът Медиа Груп

Иван Лилов

Иван Лилов е част от Градът Медиа Груп от 2015 г. Завършва бакалавърска степен по Информационни системи в Cardiff Metropolitan University, а през 2018 г. се дипломира като магистър по „Международен бизнес“ в Нов Български Университет. В момента заема длъжността Мениджър „База данни и анализи“ в Градът Медиа Груп.