Арх. Николай Трайков директор Проектиране и Строителство, Фондация „Америка за България“

Арх. Николай Трайков

Николай Трайков е архитект и проект мениджър с повече от 10 години опит в проекти с фокус върху обществени сгради, музеи, сгради за образование, изкуства, културно-историческо наследство и градска среда. Неговият професионален опит включва изготвянето на концепции, задания, бюджети, проекти, търгове, конкурси, организация и контрол на проектиране и изпълнение, инвеститорски контрол, управление на недвижими имоти.

Николай е мениджър проектиране и строителство, и инвеститорски контрол на проектите на Фондация „Америка за България“:  Детски научен център Музейко (най-големия детски музей в Източна Европа и първи по рода си в България), Малката Базилика в Пловдив, Аудитория 272 (най-голямата учебна аудитория в България) и Аудитория 243 в Софийския университет, Студентски център в Американския университет в Благоевград, Жилища за преподавателите в Американски колеж София, проекти за трансформация на учебната среда в над 50 български училища.

Преди да се присъедини към Фондация „Америка за България“, арх.Трайков е работил в Българо-Американски Инвестиционен Фонд като Мениджър имоти. Предишният му опит включва работа като архитект и проект мениджър в компании във Франция, Кувейт, България както, и като преподавател по архитектурно проектиране във Висше строително училище ‘‘Любен Каравелов‘‘, София.

Арх.Трайков има Магистърска степен по Архитектура от Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-La Villette, Франция. Специализирал е в Ecole d`Architecture de Nantes и Technical University of Eindhoven. Член е на Камара на Архитектите в България.