Д-р инж. Красимир Делов Главен технолог, Баумит България

Д-р инж. Красимир Делов

Д-р инж. Красимир Делов е роден през 1962 г. в гр. Асеновград. Завършил е Немска езикова гимназия в гр. Пазарджик и УАСГ специалност „Хидромелиоративно строителство“. Защитил е докторска дисертация в БАН. Главен технолог на Баумит България ЕООД от 2006 г. и гост – преподавател в УАСГ.